Obrazec za vračilo

Obrazec za vračilo

Ta obrazec izpolnite in pošljite na naš naslov, samo v primeru, da želite odstopiti od pogodbe za enega ali več izdelkov

Obvestilo o odstopu od pogodbe

Naslovnik: MANIKO d.o.o., Nad elektrarno 11, 2351 Kamnica
Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje izdelke:
________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Podatki kupca:
Ime in priimek:
___________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Poštna št. in kraj: _________________________________________________________
Številka računa: __________________________________________________________
Datum računa: ___________________________________________________________
TRR za vračilo: SI56 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
TRR odprt pri: ____________________________________________________________

 

Datum: Podpis kupca: